Disclaimer & privacy - Voorwaarden voor het gebruik van deze site
Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Salsa Info.
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Salsa Info is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.
De sectie "Lago Latino" bevat foto's die her en der op het internet zijn gevonden. Volgens onze informatie berust hier geen copyright op. Mocht dit toch het geval zijn, dan verzoeken we de betreffende persoon/instantie contact met ons op te nemen. De afbeeldingen zullen dan zonodig worden verwijderd.
Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Salsa Info, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Salsa Info is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.
Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Salsa Info niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Salsa Info aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.
Informatie van derden
De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, bijvoorbeeld informatie over dansscholen, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Salsa Info is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.
Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen.
Vertrouwelijk
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan ons verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de  Wet op Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Verder kunnen uw gegevens alleen door ons gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen gerelateerd aan de producten/diensten van ons bedrijf. Indien u daar geen prijs op stelt, dan kunt u zich daarvoor afmelden.
E-mail
Hebt u zich geabonneerd op onze e-mail nieuwsbrief, dan worden uw gegevens alleen gebruikt om u deze mailing toe te sturen. U kunt zich te allen tijde uitschrijven waarna uw gegevens verwijderd zullen worden uit ons bestand.
Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestandje welke kleine stukjes informatie bevat die door uw browser (b.v. Internet Explorer) op uw computer worden opgeslagen. Cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Tevens maken wij van de informatie uit het cookie gebruik om te kijken welke pagina's veel bezocht worden en welke minder vaak. Hebt u het gebruik van cookies in uw browser uitgezet dan heeft dit geen consequenties voor het bezoek aan onze website.
Google-advertenties
Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op de volgende link: klikt u hier
Salsa Info behoudt zich het recht voor om deze privacy voorwaarden aan te passen, indien wijzigingen in de Europese wetgeving of rechtspraak daartoe aanleiding geven.
 
 
Welkom op www.salsainfo.nl | Salsa Info: Een portal met het doel om duidelijke, en actuele informatie te verstrekken over allerlei activiteiten op salsa & latin gebied | Salsa/latin uitgaansagenda Nederland
©2001-2013 Salsa Info - Breda - K.v.K. 17185253 | Disclaimer & privacy | Cookiebeleid